The Biggest of moneyball blog

1. English Cơ Bản 25: Going Shopping

 • Published: Streamed 1 year ago
 • Duration: 1:09:33
 • By

2. English Cơ Bản 4

 • Published: Streamed 1 year ago
 • Duration: 1:05:35
 • By

3. English Cơ Bản 22: Hướng Dẫn Đường

 • Published: Streamed 1 year ago
 • Duration: 1:15:33
 • By

4. English Co Ban 24: Other, Another, Nhà Hàng

 • Published: Streamed 1 year ago
 • Duration: 1:10:18
 • By

5. 55 câu tiếng anh giao tiếp trong nghề nail - Tiếng anh tại tiệm Nail

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 11:22
 • By
55 câu tiếng anh giao tiếp trong nghề nail - Tiếng anh tại tiệm Nail

55 câu tiếng anh giao tiếp trong nghề nail - Học tiếng anh giao tiếp tại tiệm nail cho người mới bắt đầu, các câu tiếng anh cho người7. English Cơ Bản 20 Giới Từ

 • Published: 5 months ago
 • Duration: 1:07:01
 • By

8. Homework6- do you like shopping?

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 1:05
 • By

9. English Cơ Bản 11...Must/Have to, When, Where...,Giao Tiếp...

 • Published: Streamed 1 year ago
 • Duration: 1:14:35
 • By

10. I'm Going Shopping

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 1:48
 • By
I'm Going Shopping

Leland's adventures at the store.


11. English Cơ Bản 12: Từ Vựng Giao Tiếp

 • Published: Streamed 1 year ago
 • Duration: 1:03:25
 • By

12. English Cơ Bản 19: So Sánh...Hơn

 • Published: Streamed 1 year ago
 • Duration: 1:02:08
 • By

13. English Cơ Bản 18: So Sánh...Giống Nhau

 • Published: Streamed 1 year ago
 • Duration: 1:07:27
 • By

14. English Cơ Bản 5

 • Published: Streamed 1 year ago
 • Duration: 1:04:01
 • By
English Cơ Bản 5

Bài này mình ôn lại những ngữ pháp mình giúp các bạn trước đây và cho ví dụ đàm thoại trong giao tiếp. Mình hy vọng các bạn


15. English Cơ Bản 31: Luyện Nghe

 • Published: Streamed 1 year ago
 • Duration: 1:06:01
 • By

16. Vol.202 - English Conversation on Paltalk to Kenny N - Track 2011

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 18:37
 • By
Vol.202 - English Conversation on Paltalk to Kenny N - Track 2011

English Conversation on Paltalk to Kenny N (Sig226) - Vol.202 Biên soạn: PHƯƠNG THƠM : https://www.facebook.com/


17. Getting A Christmas Tree

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 9:33
 • By
Getting A Christmas Tree

Hello everyone! Merry Christmas . Hôm nay mình có video mới về chủ đề Christmas. Clip này có nhiều câu tiếng Anh ngắn gọn giao


18. Talking about shopping and opening a package

 • Published: 7 years ago
 • Duration: 13:52
 • By
Talking about shopping and opening a package

Thanks Brandon:) *HUGS*


19. English Cơ Bản 21: Almost, Most, Never, Ever...

 • Published: Streamed 1 year ago
 • Duration: 1:02:28
 • By

20. English Cơ Bản 26: Nhung cum tu tu nhien....

 • Published: Streamed 1 year ago
 • Duration: 1:14:17
 • By